فرم درخواست شغل بازاریابی

در صورتی که تمایل به همکاری با مجموعه جی چارتر به عنوان بازاریاب را دارید لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و مراحل کار را برای شما شرح خواهند داد .

اطلاعات شخصی

* وضعیت تاهل

اطلاعات تماس
اطلاعات معرف
اطلاعات تحصیلی
شغل فعلی :


ارسال